Stopka

Adres

Th. Buschhoff GmbH & Co.
Kruppstraße 44
59227 Ahlen
Niemcy

Kontakt

info@buschhoff.de
Tel. +49 2382 80 84 0
Fax +49 2382 80 84 21

Internet

www.buschhoff.de

Rejestr handlowy

Amtsgericht Münster HRA 6509

Odpowiedzialny udziałowiec

Th. Buschhoff GmbH (HRB 8528)

Prezes

Werner Buschhoff
Dr. Christian Buschhoff

NIP

DE 123927053

IBAN (Volksbank Ahlen)

DE78412625010400039000

IBAN (Sparkasse Münsterland)

DE70400501500000011700

Odpowiedzialny w znaczeniu TMG

Dr. Christian Buschhoff

Oświadczenie o ochronie danych

Operatorem tej witryny internetowej jest firma Th. Buschhoff GmbH & Co., Kruppstraße 44, 59227 Ahlen (“my” lub “nas”). Niniejszy komunikat opisuje, w jaki sposób my, jako podmiot odpowiedzialny za ochronę danych osobowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z niniejszą stroną internetową.

Th. Buschhoff GmbH & Co. bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Chcemy, aby wiedzieli Państwo, kiedy gromadzone są dane i w jaki sposób są one przez nas wykorzystywane. Pod względem technicznym i organizacyjnym dbamy o to, aby przepisy o ochronie danych osobowych były przestrzegane zarówno przez nas samych, jak i przez potencjalnych usługodawców zewnętrznych, którzy dla nas pracują.

Wszystkie nasze działania w sieci są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Poniżej firma Th. Buschhoff GmbH & Co. informuje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych.

1. Jakie dane dotyczące Państwa przetwarzamy

Podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej zbierzemy następujące informacje: data i godzina wejścia na stronę naszej strony internetowej, adres IP, nazwa i wersja przeglądarki internetowej, strona internetowa (URL) odwiedzana przed wejściem na tę stronę, niektóre pliki cookie (zob. punkt 2 poniżej) oraz informacje podawane przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Nie ma obowiązku podawania informacji, o których podanie prosimy na naszej stronie internetowej. Jeśli jednak tego Państwo nie zrobią, nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony.

2. Pliki cookie

Ta strona używa tzw. plików cookie. Cookie to mały plik, który może być zapisany na Państwa komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są zasadniczo używane do oferowania użytkownikom dodatkowych funkcji na stronie internetowej. Na przykład, mogą być one używane do ułatwienia nawigacji po stronie internetowej, aby umożliwić użytkownikowi dalsze korzystanie ze strony internetowej w miejscu, w którym ją zostawił, i/lub do zapisywania swoich preferencji i ustawień po powrocie na stronę internetową. Pliki cookie nie mogą uzyskiwać dostępu, odczytywać ani modyfikować żadnych innych danych w komputerze.

Większość plików cookie na tej stronie to tzw. cookies sesyjne. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej. Trwałe pliki cookie pozostają jednak na Państwa komputerze do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce. Używamy takich trwałych plików cookie do rozpoznawania użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcą Państwo sterować plikami cookie na swoim komputerze, mogą Państwo wybrać ustawienia przeglądarki tak, aby otrzymywać powiadomienia o tym, kiedy strona chce przechowywać pliki cookie. Mogą Państwo również zablokować lub usunąć plik cookie, jeśli zostały one już zapisane na Państwa komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić, prosimy o skorzystanie z funkcji “Pomoc” w przeglądarce.

Należy pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może mieć wpływ na Państwa doświadczenia online i uniemożliwiać pełne korzystanie z tej strony internetowej.

3. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (“Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki “cookies”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP, Google skróci / anonimizuje ostatni oktet adresu IP Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, jak również innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, gdzie będzie skracany. Na żądanie dostawcy strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu do dostawcy witryny.

Twój adres IP nie będzie powiązany z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Ponadto możesz uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl-pl.

4. Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeśli skontaktują się Państwo z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila), będziemy przetwarzać Państwa dane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pojawienia się pytań uzupełniających.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania czynności przedkontraktowych, które odbywają się na Państwa życzenie lub w celu realizacji umowy, jeżeli są już Państwo naszymi klientami, podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 pkt. 1 s. 1 b) RODO.

Dalsze dane osobowe będziemy przetwarzać tylko za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 s. 1 a) RODO) lub mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych (art. 6 ust. 1 s. 1 f) RODO). Na przykład, istnieje uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Państwa e-mail.

5. Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

– udostępniania Państwu tej strony internetowej oraz dalsze udoskonalanie i rozwijanie tej strony internetowej;

– do tworzenia statystyk użytkowania;

– wykrywanie, zapobieganie i badanie ataków na naszą stronę internetową;

– aby odpowiedzieć na Państwa pytania;

– aby udzielić Państwu informacji.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych w UE), który polega na osiągnięciu celów, o których mowa powyżej w punkcie 3.

7. Przekazywanie danych osobowych

W wyżej wymienionych celach przekażemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

– Dostawcom usług IT, z których korzystamy;

– Agentom lub przedstawicielom handlowym reprezentującym nas w Państwa kraju;

wtedy i w takim zakresie, w jakim angażujemy osoby trzecie w realizację umów (takie jak dostawcy usług logistycznych), te dane osobowe są otrzymywane tylko w zakresie, w jakim przekazanie jest konieczne do realizacji danej usługi.

Niektórzy z wyżej wymienionych odbiorców znajdują się poza granicami kraju użytkownika lub przetwarzają tam Państwa dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie być taki sam jak w Państwa kraju. Przekazujemy jednak Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, w przypadku których Komisja Europejska zdecydowała, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych, lub podejmujemy środki w celu zapewnienia wszystkim odbiorcom odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zawieramy na przykład standardowe klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE). Są one dostępne na życzenie na stronie info@buschhoff.de .

8. Okres przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

W niektórych przypadkach prawodawca przewiduje przechowywanie danych osobowych, na przykład w prawie podatkowym lub handlowym. W takich przypadkach dane będą przechowywane przez nas wyłącznie w celach zgodnych z prawem, ale nie będą przetwarzane w żaden inny sposób i usuwane po upływie ustawowego okresu przechowywania.

9. Prawa użytkownika w związku z danymi osobowymi

Mają Państwo między innymi prawo (zgodnie z warunkami obowiązującego prawa) do (i) sprawdzenia, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat oraz do uzyskania kopii tych danych, (ii) do żądania poprawienia, integracji lub usunięcia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nie są przetwarzane zgodnie z prawem, (iii) do żądania od nas ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia, w celu ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz (iv) w pewnych okolicznościach w celu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub cofnięcia zgody udzielonej uprzednio na przetwarzanie, (v) w celu wymagania możliwości przekazania danych, (vi) w celu poznania tożsamości osób trzecich, którym dane osobowe są przekazywane, oraz (vii) w celu złożenia zażalenia do właściwego organu.

10. Nasze dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt:

Th. Buschhoff GmbH & Co.

Kruppstraße 44, D-59227 Ahlen

info@buschhoff.de

Warunki korzystania z inetrnetowej oferty Th. Buschhoff GmbH & Co. KG

Wszystkie prawa do użytych tekstów, ilustracji, logo, animacji, video, dźwięków, grafik oraz ich układ na stronach internetowych są zastrzeżone przez Th. Buschhoff GmbH & Co. KG. Podlegają przepisom o ochronie praw autorskich oraz pozostałym przepisom o ochronie praw i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych przez osoby trzecie, kopiowane, rozprowadzane ani zmieniane. Jeśli nie podano inaczej, to zastosowane logo Buschhoff, tabliczki znamionowe, nazwy handlowe oraz ich ciągi znaków, jak również emblematy, chronione są prawnie i bez specjalnej, pisemnej zgody Th. Buschhoff GmbH & Co. KG nie mogą być wykorzystywane ani do celów reklamowych ani do publicznego rozpowszechniania podanych tu informacji.

Strony internetowe Buschhoff przygotowano z najwyższą możliwą starannością. Buschhoff nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność i brak błędów w informacjach podawanych na stronach internetowych. Wyklucza się również odpowiedzialność za szkody, które powstały z bezpośredniego lub pośredniego korzystania ze stron.

Jeśli na stronach internetowych Buschhoff znajdują się linki do innych oferentów, jest to skutkiem uprzejmości wobec użytkowników. Jednak w żadnym wypadku nie przejmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tych stron. Linki do innych nie stanowią żadnych referencji ani aprobaty tych stron jak też podawanych tam usług oraz informacji. Korzystanie z tych linków odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika

Na skutek korzystania ze stron nie tworzy się żaden stosunek umowny ani inne odniesienia między Th. Buschhoff GmbH & Co. KG a użytkownikiem. Buschhoff zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w wyglądzie i treści oraz formacie i ustawieniach stron. Jeżeli na stronach internetowych Buschhoff Klienci pytani sa o dane osobowe, podanie tych danych jest zawsze dobrowolne. Dane te traktowane są jako poufne i będą przetwarzane wyłącznie przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowyc