• 1873

  Tworzenie firmy

Mistrz kowalski Theodor Buschhoff zakłada w Ahlen fabrykę maszyn. Produkowane są w niej urządzenia rolnicze, takie jak pługi i brony. Jego młodszy brat Hermann, po ukończeniu studiów w Szkole Inżynierskiej w Mittweidzie, kontynuuje rozbudowę przedsiębiorstwa. Od tej pory firma specjalizuje się w produkcji urządzeń dla rolnictwa, młynarstwa i przemysłu, takich jak: młocarnie z szerokim bębnem, sieczkarnie, lokomobile, urządzenia mielące, maszyny mleczarskie, piły kołowe i taśmowe, urządzenia transmisyjne i wiele innych.

 • 1890

  Pierwsze młocarnie

Pierwsze kompletne młocarnie, stanowiące połączenie nowo projektowanych młocarni i lokomobili, wytyczają nowe kierunki rozwoju rolnictwa.

 • 1890

  Pierwsze młocarnie

 • 1898

  25-lecie

Pierwsza rocznica z Hermannem Buschhoffem

 • 1910

  Rozbudowa firmy

Młocarnie firmy Buschhoff cenione są w całych Niemczech. Przedsiębiorstwo zaczyna się rozwijać. Firma rozpoczyna eksport do krajów ościennych. Następuje rozbudowa zakładu.

 • 1910

  Rozbudowa firmy

 • 1920

  Kompetentny partner w rolnictwie

Od początku lat dwudziestych, pod kierownictwem synów Hermanna Buschhoffa – Wilhelma i Paula, następuje szczególnie intensywny rozwój przedsiębiorstwa, które staje się kompetentnym partnerem dla podmiotów z branży rolniczej, dostarczając coraz bardziej wydajne młocarnie z zamontowaną prasą do słomy. Rozwój ten zostaje przerwany przez drugą wojnę światową. W pierwszych latach po wojnie w firmie wytwarzane są dachówki betonowe.

 • 1948

  Wznowienie produkcji kombajnu

Po reformie walutowej firma powraca do produkcji młocarni. Dodatkowo projektowane są automatyczne urządzenia podające i pneumatyczne urządzenia transportowe. Szczytowym osiągnięciem firmy w latach pięćdziesiątych jest samojezdna młocarnia.

 • 1948

  Wznowienie produkcji kombajnu

 • 1960

  Nowy impuls dla rolnictwa

W następnym okresie, kiedy młocarnie przestały spełniać wymagania stawiane przez rolnictwo, rozpoczęła się era kombajnów. W firmie Buschhoff prawidłowo oceniono, że w tej dziedzinie trwałe miejsce mogą znaleźć tylko duże przedsiębiorstwa, wobec czego zapadła decyzja o poszerzeniu oferty o nowe produkty – także dla rolnictwa: młyny młotkowe, mieszalnie pasz, maszyny służące do czyszczenia zboża, pneumatyczne i mechaniczne urządzenia transportowe .

 • 1963

  Ciągły rozwój

W młynach zostają zastosowane młoty wykonane z twardych stopów.

 • 1963

  Ciągły rozwój

 • 1968

  Pierwsze samojezdne instalacje do mielenia i mieszania oraz WIDOMIX

Buschhoff rozpoczyna produkcję samojezdnych instalacji do mielenia i mieszania, dzięki czemu – podobnie jak w okresie stosowania młocarni – firma zyskuje wielu nowych klientów. Pod kierownictwem dra Petera Buschhoffa i Wernera Buschhoffa, stanowiących już trzecie pokolenie rodziny zaangażowane w budowanie firmy, projektowane są nowe wyroby i zdobywane nowe rynki. Z chwilą wprowadzenia systemu WIDOMIX® – pierwszego systemu sterowania dozowaniem i ciężarem – w technologii przetwarzania zboża po raz pierwszy znajdują zastosowanie elektroniczne systemy sterowania. Projektowane są duże instalacje dla rolnictwa i producentów pasz. Następuje stały wzrost eksportu, przede wszystkim do Belgii, Francji, Austrii i Szwajcarii.

 • 1990

  Otwierają się nowe rynki

W Europie otwierają się granice, a dzięki temu również nowe rynki. Firma starannie przygotowuje się do nawiązania kontaktów handlowych z krajami Europy Wschodniej. Począwszy od 1996 roku realizowane są regularne dostawy do krajów nadbałtyckich, Rumunii, Czech, Białorusi i Rosji.

 • 1990

  Otwierają się nowe rynki

 • 1998

  Przeprowadzka do nowego zakładu w parku biznesowym Olfetal

Dokładnie w rocznicę powstania, firma przenosi się do nowego zakładu zlokalizowanego w Parku Przemysłowym Olfetal w Ahlen. Kończą się ograniczenia związane z dotychczasową lokalizacją przedsiębiorstwa w centrum ruchliwego miasta. Buschhoff kontynuuje projektowanie innowacyjnych rozwiązań.

 • 1999

  Zawsze na pulsie czasu

W komputerowych systemach sterowania instalacjami mielenia i mieszania „WIDOMIX®” oraz instalacjami do produkcji pasz płynnych „XETUS” wprowadzona zostaje najnowocześniejsza technologia mikrokontrolerów z możliwością podłączenia do magistrali (CAN).
Wprowadzone zostają młyny młotkowe bez dmuchawy typu BHOS i mieszalnie ważące ze ślimakami wsuwanymi, spełniające wymogi klientów pod względem oszczędności energii i wysokich wydajności.

 • 1999

  Zawsze na pulsie czasu

 • 2002

  Wprowadzenie TOURMIX

Po dwuletnim okresie projektowania firma Buschhoff dostarcza pierwszą przeznaczoną do produkcji seryjnej mieszalnię pasz treściwych typu TOURMIX. Urządzenie wyposażone jest w opatentowany hydraulicznie wysuwany mieszalnik Vario.
Następnie urządzenie zostaje połączone z instalacją wyposażoną w mieszalnik ciśnieniowo-ssący, dzięki czemu klienci zyskują najszerszą w Europie ofertę samojezdnych mieszalni pasz treściwych.

 • 2004

  Nowe rozwiązania dla zwiększonych wymagań

Oferta urządzeń z dziedziny przeładunku i magazynowania firmy Buschhoff rozszerzona zostaje o wydajną klasę typu 80-t, dzięki czemu spełnia zwiększone wymagania nowych krajów federalnych oraz zakładów produkcyjnych w krajach Europy Wschodniej.

 • 2004

  Nowe rozwiązania dla zwiększonych wymagań

 • 2006

  Nowe produkty dla większej elastyczności

Pierwsze instalacje TOURMIX nie są napędzane z dodatkowego silnika, lecz bezpośrednio z silnika ciężarówki, co daje większą swobodę podczas zestawiania najbardziej optymalnej instalacji dla danego klienta.
Do zastosowań stacjonarnych zaprojektowano i wprowadzono na rynek innowacyjny system sterowania młynem SIRUS.

 • 2008

  Wprowadza się następne pokolenie

Obecnie kierujący firmą dr Christian Buschhoff to przedstawiciel czwartego już pokolenia rodziny od chwili założenia przedsiębiorstwa. W dziedzinie technologii przeładunku projektowane są podnośniki kubełkowe o wydajności 150 t/h oraz korytkowe przenośniki łańcuchowe, co powoduje, iż firma otwiera się w coraz większym stopniu również na rynek ogólnoprzemysłowy.

 • 2008

  Wprowadza się następne pokolenie

 • 2009

  Nagradzane zaangażowanie

W roku 2009 Firma Buschhoff otrzymuje nagrodę gospodarczą Ahlen, której wręczenie stanowi uhonorowanie wieloletniego społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa. Prawdziwą ofensywę innowacyjnych rozwiązań stanowi prezentacja urządzeń TOURMIX TWINPOWER oraz BHOS DUO.

 • 2016

  Znany na całym świecie

W międzyczasie instalacje do produkcji pasz o wydajności do 20 t/h dostarczane są również do Afryki i Azji.

Innowacja w dziedzinie produkcji pasz w gospodarstwie, WIDOMIX FLOW, otwiera zupełnie nowy rodzaj produkcji pasz. Pierwsze systemy są już używane w całej Europie.

 • 2016

  Znany na całym świecie

 • 2020/2021

  Innowacyjność dzięki badaniom

Buschhoff, specjalista w dziedzinie technologii ziarna, otrzymuje od Stifterverband znak jakości za badania i rozwój 2020/21. Pieczęć jest „wyrazem uznania dla zaangażowania firmy w badania i rozwój oraz jej siły napędowej dla postępu.” Przyznawany jest on niemieckim firmom handlowym, które inwestują w badania i rozwój (B+R), a tym samym w przyszłą rentowność Niemiec, a także uczestniczą w badaniu badawczo-rozwojowym Stifterverband na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań.

 • 2023

  Sto pięćdziesiąt lat

Firma Buschhoff ma już 150 lat. Znacznie więcej niż połowa obrotów jest obecnie realizowana za granicą. Firma Buschhoff jest już reprezentowana ze swoimi produktami w ponad 50 krajach na całym świecie i coraz bardziej…
 • 2023

  Sto pięćdziesiąt lat