Instalacja do mielenia i mieszania

Występ
7 t/h

Rok budowy
2023

Powierzchnia
Kazachstan

Podstawowe komponenty
8 komponentów ważonych i 8 silosów paszowych
BHOS Młyn: 75 kW
GM3-Mieszalnie pasz: 8 t
7 zbiornik mineralny
WIDOMIX Pro