Nasz sposób pracy

Wprawdzie nie mamy własnej infolinii, ale posiadamy za to partnerów odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem, którzy pozostają do jego dyspozycji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
Kompetentne doradztwo na miejscu i nowoczesne projektowanie 3D umożliwiają szczegółowe wstępne zaplanowanie projektu z jednoczesnym uwzględnieniem indywidualnych życzeń klientów.


Skorzystajcie z naszego wieloletniego doświadczenia jako lidera technologicznego w dziedzinie produkcji pasz, jak również z naszych patentów. W ten sposób będziecie mogli wytwarzać pasze zgodnie z najnowszym stanem techniki. Wybór rozwiązań systemowych firmy Buschhoff oznacza pewny sukces.

Twoja korzyść

  • Wyjątkowo wysoki stopień i niezawodność automatyzacji
  • Wysoka rentowność dzięki długiemu okresowi użytkowania
  • Montaż na podłożu w celu uzyskania bardzo wysokiej przejrzystości
  • Możliwość przygotowania dużych partii gotowego produktu na potrzeby osiągnięcia wysokich wydajności, poprzez zmniejszenie cykli dozowania i mieszania
  • Zmniejszenie kosztów dzięki wykorzystaniu istniejących budynków
  • Indywidualne śrutowanie składników w celu uzyskania szczególnie dobrej struktury paszy
  • Niskie koszty konserwacji oraz koszty bieżące
  • Wysoki udział produkcji własnej włącznie z systemem sterowania w celu osiągnięcia doskonałej jakości urządzeń oraz szybkie zaopatrzenie w części zamienne